تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت آنلاین

تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت آنلاین
توضیحات محصول

این مقاله اهمیت درک  تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت آنلاین را مطرح میکند.

تاثیر رسانه های اجتماعی بر روی تجارت:افزایش تاجران در اینترنت

در سال pernoy,mavrodiev,Tessone,Garcia 2014 تصریح کردندکه حجم ارتباطات دهان به دهان در رسانه های اجتماعی و حجم جستجوی اطلاعات منتشر شده از طریق رسانه های اجتماعی بر رشد قیمت و نوسانات بیت کوین اثر گذاشته است.

مای،شان،بای،وانگ و چیانگ در سال۲۰۱۸ دریافتند که  محتوای تولید شده توسط کاربر و منتشر شده از طریق رسانه های اجتماعی تاثیر بسزایی در حجم معاملات و عملکرد بیت کوین دارد.

مدلی برای استفاده از رسانه های اجتماعی و تجارت آنلاین

این مدل پنج منبع تاثیر رسانه های اجتماعی را ارائه میدهد که بر رفتارهای تجارت آنلاین تاثیر می گذارند.

۱-سکوهای معاملاتی اجتماعی ۲-وبلاگ نویسان ۳-تاثیر گذار ۴-مخاطبین شبکه های اجتماعی ۵-ناشران تجارت آنلاین

یک مطالعه تجربی اکتشافی

به منظور ارائه شواهدی درباره تاثیر رسانه های اجتماعی بر تجارت آنلاین،ما یک مطالعه تجربی اکتشافی بر روی یک نمونه تصادفی از ۲۸۶ آمریکایی انجام دادیم.

پیامد ها،سازمان و افراد

در حالی که این مدل تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در سطح فردی را توضیح می دهد.ما میتوانیم استنتاج در مورد عواقب کل برای سازمانها به دست آوریم.

توصیه هایی برای سازمان ها

بیشتر افرادی که تجارت آنلاین می کنند،خطر از دست دادن پول خود را دارند.آیا سازمانها باید از این نوع فرصت بهره مند شوند؟در اینجا ما نه توصیه برای سازمان ارائه می دهیم:

۱-سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل داده ها ۲-مدیریت رسانه های اجتماعی شرکت ها  ۳-هوش رسانه های اجتماعی ۴-بازاریابی تاثیرگذار کسب شده  ۵-وبلاگ نویسی شرکت ۶-سیاست رسانه های اجتماعی ۷-تامین مالی جمع و جور ۸-جمع سهام عدالت ۹-پیشنهادات اولیه سکه

خلاصه

در حالی که دانشگاهیان درک قابل توجهی به تاثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده یا رفتار کارمندان کرده اند،توجه زیادی به درک چگونگی تاثیر گذاری رسانه های اجتماعی بر رفتار تجارت آنلاین نشده است. ابن مقاله اهمیت تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت آنلاین را مطرح می کند.

دانلود مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی در تجارت آنلاین

 

 

 

 

اشتراک این مطلب در:

نظرات شما :

:: ارسال نظر