مقالات

مقاله کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان

مقاله کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان

مقاله کاربرد شناسایی دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهای اکتساب فناوری هدفش ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺗﻨﺎﻇر ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ و ﺷﺮﺍﻳﻄ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ.  تعیین دوره عمر سازمان ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺧﺪﻣﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻭ […]

اشتراک این مطلب در:
مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی

مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی

مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی در قالب pdf برای شما علاقه مندان تهیه و به صورت رایگان ارائه شده است. تعریف مشاپ های سازمانی مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک ﻣﺸﺎپ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﺳﺒﻚ وزن اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﻣﺸﺎپ […]

اشتراک این مطلب در:
مقاله بررسی‌ اثرات‌ سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری

مقاله بررسی‌ اثرات‌ سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری

مقاله بررسی‌ اثرات‌ سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری مبتنی بر یک تحقیق میدانی در زمینه بررسی تأثیر سیستم های اتوماسیون اداری بر برخی شاخص های بهره وری سازمان است. سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری چیست؟ یکی از پرکاربردترین انواع سیستم های اطلاعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطلاعات در سازمان یاری می دهد، سیستم اتوماسایون اداری است.  اتوماسیون […]

اشتراک این مطلب در:
مقاله بازاریابی ویروسی بازی آنلاین

مقاله بازاریابی ویروسی بازی آنلاین

مقاله بازاریابی ویروسی بازی آنلاین توسط تجزیه DS در شبکه های اجتماعی در این مطلب برای همراهان همیشگی آرین فایل آماده شده است. مقاله بازاریابی ویروسی بازی آنلاین توسط تجزیه DS هرچه شبکه های اجتماعی آنلاین (OSN)  به سرعت رشد میکنند، انتشار اطلاعات و نفوذ اجتماعی عمیقا وارد زندگی روزمره افراد میشود. بنابراین، فناوری اطلاعات […]

اشتراک این مطلب در:
به حداکثر رساندن نفوذ کاربران در رسانه های اجتماعی

به حداکثر رساندن نفوذ کاربران در رسانه های اجتماعی

مقاله به حداکثر رساندن نفوذ کاربران در رسانه های اجتماعی ، روی نظرات مردم و تاثیرشان بر همسایگانشان و تکنیک های  نفوذ کار کرده است. بازاریابی و به حداکثر رساندن نفوذ کاربران در رسانه های اجتماعی شرکت های بازاریابی چندین استراتژی را با هدف افزایش فروش خود اتخاذ کرده و هرکدام را مورد بررسی قرار […]

اشتراک این مطلب در: