مقاله نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی شبانه در کلانشهرها

مقاله نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی شبانه در کلانشهرها ، نمونه موردی: خیابان ولیعصر، تهران می باشد.

این مقاله برآن است تا با آشنایی برضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر بصری درسیمای شهری به بررسی نقش نورپردازی شهری درتامین سرزندگی شهر و نقش ارتقا دهنده آن درکیفیت زندگی شبانه بپردازد.

دراين مطالعه با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي و ابزار كتابخانه درابتدا براي نشان دادن تاثير روشنايي برعملكرد افراد درفعاليت هاي شبانه دركلانشهرها به بررسي و مطالعه معيارهاي ايجاد كيفيت زندگي شبانه پرداخته شده است در ادامه تحقيقي پيرامون نقش موثر نورپردازي درايجاد احساس امنيت دركالبد شهر،سرزندگي و شادابي درمحيط هاي شهري و همچنين ساماندهي سيماي شهر درشب انجام شده است.

شب و حیات شب همواره به دلیل تاریکی و عدم وجود نور و روشنایی که شهرها و فضاهای شهری ما بر اساس آن ها طراحی و برنامه ریزی شده اند و به شهروندان و کاربران فضا،هیچ گونه حس امنیتی را منتقل نمی کنند که در نتیجه آن ترس از وقوع جرم باعث کاهش حضور افراد،کاهش نظارت طبیعی بر فضا و زمینه ساز بروز بزه کاری های اجتماعی می شود.

دانلودمقاله نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی شبانه در کلانشهرها

 

اشتراک این مطلب در:

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر