کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله
1397-08-15

کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله

نظر بگذارید
کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله شامل تدریس روان با رویکرد حل مسایل ۴ گزینه ای می باشد. منطبق بر کتاب مرجع «پیتر لینز، ویراست ۵ » خلاصه مطالب، طبق فصل بندی کتاب مرجع پیتر لینز سوالات ۴ گزینه ای آزمونهای رسمی ارشد و پیام نور مولف:
ادامه مطلب