کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله
1397-08-15

کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله

نظر بگذارید
کتاب نظریه زبانها و اتوماتا با رویکرد حل مساله شامل تدریس روان با رویکرد حل مسایل ۴ گزینه ای می باشد. منطبق بر کتاب مرجع «پیتر لینز، ویراست ۵ » خلاصه مطالب، طبق فصل بندی کتاب مرجع پیتر لینز سوالات ۴ گزینه ای آزمونهای رسمی ارشد و پیام نور مولف:
ادامه مطلب
کتاب برنامه نویسی به زبان ++ c
1397-04-12

کتاب برنامه نویسی به زبان ++ c

نظر بگذارید
کتاب برنامه نویسی به زبان ++ c شامل تدریس گام به گام برنامه نویسی از ابتدا تا مباحث پیشرفته برنامه نویسی ++ c می باشد. تمرینات برنامه نویسی حل شده و مقدمه ای بر فلوچارت و الگوریتم شامل سوالات تستی طبقه بندی شده برای داوطلبین کنکور تمرین های برنامه نویسی
ادامه مطلب