کتاب بانک تست ارشد مهندسی نرم افزار پرسمن
1397-08-14

کتاب بانک تست ارشد مهندسی نرم افزار پرسمن

نظر بگذارید
کتاب بانک تست ارشد مهندسی نرم افزار پرسمن شامل ۱۸۰۰ سوال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی می باشد. سوالات بصورت طبقه بندی شده در ۳۲ فصل، منطبق بر ویراست هفتم کتاب پرسمن شامل کلیه سوالات آزمونهای ارشد سراسری، آزاد و دکتری دانشگاه آزاد نویسندگان: جلایر، علایی جهت مشاوره یا خرید
ادامه مطلب
کتاب ۵۰۰ نکته و تست الگوریتم پیشرفته
1397-05-01

کتاب ۵۰۰ نکته و تست الگوریتم پیشرفته

نظر بگذارید
کتاب ۵۰۰ نکته و تست الگوریتم پیشرفته منطبق بر کتاب مرجع مقدمه ای برالگوریتم ها، کورمن و… می باشد. منطبق برکتاب مرجع، ویراست ۳ شامل سوالات چهار گزینه ای فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور و شامل تست های تالیفی پاسخ نامه تشریحی و تحلیلی مشتمل بر ۱۲ فصل پایانی کتاب مرجع
ادامه مطلب
کتاب نکته و تست مدیریت استراتژیک آر.دیوید
1397-04-01

کتاب نکته و تست مدیریت استراتژیک آر.دیوید

نظر بگذارید
کتاب نکته و تست مدیریت استراتژیک آر.دیوید منطبق بر کتاب مرجع مدیریت استراتژیک آر. دیوید ویراست جدید می باشد. خلاصه و نکات هرفصل شامل سوالات طبقه بندی شده چهار گزینه ای فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تست های ترمی دانشگاه پیام نور پاسخ نامه تشریحی و تحلیلی مشتمل بر ۷
ادامه مطلب
کتاب پانصد نکته و تست شبکه های کامپیوتری پیشرفته
1397-03-25

کتاب پانصد نکته و تست شبکه های کامپیوتری پیشرفته

نظر بگذارید
کتاب پانصد نکته و تست شبکه های کامپیوتری پیشرفته منطبق بر سرفصل های درس شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته وزارت علوم می باشد. منطبق بر کتاب مرجع ویلیام استالینگز و کراس شامل سوالات چهار گزینه ای  پاسخ نامه تشریحی و تحلیلی مشتمل بر۱۲ فصل طبقه بندی شده قابل استفاده داوطلبان دکتری و دانشجویان
ادامه مطلب