کتاب درس و کنکور امنیت شبکه
1397-08-13

کتاب درس و کنکور امنیت شبکه

نظر بگذارید
کتاب درس و کنکور امنیت شبکه منطبق بر کتاب مرجع مبانی امنیت شبکه، ویلیام استالینگز، ویراست۵ می باشد. شامل مباحث بنیادی امنیت شبکه به زبان ساده شامل ۱۲ فصل کتاب مرجع، بصورت درس و کنکور شامل بیش از ۴۰۰ تست از آزمونهای رسمی از پایه تا دکتری، با پاسخ تشریحی قابل
ادامه مطلب