1399-10-24

سمعک AI جدید و قابلیت های آن

نظر بگذارید
سمعک AI جدید و قابلیت های آن به گونه ای طراحی شده تا بتواند وضعیت و تنظیمات گوش دادن شما را یاد بگیرد و در صورت لزوم نیز تنظیمات خود را تغییر دهد. سمعک AI و عملکرد جالب آن یکی از انتخاب های امسال جوایز نوآوری CES 2021 سمعک AI
ادامه مطلب