1399-10-21

Galaxy S21 بهتر است یا Galaxy S20

نظر بگذارید
Galaxy S21 بهتر است یا Galaxy S20 سامسونگ؟ با ما همراه باشید تا قیمت، ویژگی ها و موارد دیگر از این دو تلفن را با یکدیگر مقایسه کنیم. تلفن جدید Galaxy S21 شرکت سامسونگ به احتمال زیاد در تاریخ ۱۴ ژانویه نگاهی به صفحات Galaxy S21 سامسونگ خواهیم انداخت. در
ادامه مطلب