حساب توییتر ترامپ
1399-10-20

حساب توییتر ترامپ از کار افتاد

نظر بگذارید
حساب توییتر ترامپ از کار افتاد و دیگر هیچگاه باز نخواهد گشت! این شبکه اجتماعی می گوید که با وجود تمام انتقادات علیه ترامپ، قصد انجام این کار را نداشت اما این اقدام نادر “به دلیل خطر تحریک بیشتر خشونت” پس از یک شورش مرگبار در کپیتول هیل انجام شده
ادامه مطلب