1399-10-18

مسدود شدن حساب کاربری ترامپ

نظر بگذارید
مسدود شدن حساب کاربری ترامپ در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر، تصمیمی است که پس از شروع موج خشونت ها در Capitol Hill اتخاذ شد و امکان فعالیت در این رسانه های اجتماعی را از این سیاست مدار سلب کرد. حساب کاربری ترامپ در توییتر مسدود شد برای اولین
ادامه مطلب