درباره ما

سایت آرین فایل با هدف ارائه فیلم های آموزشی، تحقیقات و مقاله های انجام شده راه اندازی شد تا دانشجویان بتوانند از این پژوهش ها به عنوان منابع در جهت تکمیل پروژه های خود استفاده کنند.